Evenementen & Geschiedenis & CultuurPiemonteRomeSardinie

Italië en de talloze ‘Piazza Cavour’ pleinen…Maar wie was dit nu eigenlijk ?

Graaf Camillo Benso di Cavour was een Italiaans staatsman en één van de leiders in de beweging naar Italiaanse éénwording. Hij was minister-president van het Koninkrijk Piemonte-Sardinië, een functie die hij bekleedde van 1852 tot 1861, en speelde een sleutelrol in de uiteindelijke éénwording van Italië aan het eind van de 19e eeuw.

Hij werd in 1810 geboren in een rijke familie in Piemonte. Hij kreeg zijn opleiding in Frankrijk en Zwitserland, waar hij in aanraking kwam met liberale en nationalistische ideeën. Na zijn terugkeer in Italië ging hij in de politiek en zette hij zich in voor economische en sociale hervormingen in Piemonte. In 1852 werd hij benoemd tot premier van Piemonte-Sardinië, en werkte hij aan de modernisering van het land en vergrootte ook zijn macht en invloed.

Eén van Cavour’s belangrijkste bijdragen aan de Italiaanse éénwording was zijn alliantie met Frankrijk. In 1859 kon Piëmont-Sardinië met de hulp van Franse troepen de Oostenrijkers verslaan  en de regio’s Lombardije en Venetië in handen krijgen. Door deze overwinning werd Piemonte-Sardinië een leidende macht in Italië en werd een hereniging mogelijk.

Naast zijn militaire en diplomatieke inspanningen was Cavour ook een groot voorstander van constitutionele en parlementaire hervormingen. Hij werkte aan de modernisering van het politieke en economische systeem van Piemonte en aan de bevordering van individuele rechten en vrijheden. Hij speelde een cruciale rol bij de oprichting van het Koninkrijk Italië in 1861. Hij werdl de eerste premier van het ééngemaakte Italië

Back to top button